Основні теги HTML

Основні теги HTML

<html></html> Вказує програмі перегляду сторінок, що це HTML документ.

<head></head> Визначає місце, де міститься різна інформація, що не відображається в тілі документа. Тут розміщується тег назви документа та теги для пошукових машин.

<body></body> Визначає видиму частину документа

Теги змісту

<base href=»http://www……/»> Вказівка браузеру від якоїсь базової адреси всі посилання (крім посилань явно прописаних повністю)

<base target=»?»> Вказівка браузеру від якого базового вікна в якому відкриваються всі посилання (крім посилань з окремою вказівкою даного параметра)

<meta name=»allow-search» content=»?»> Вказівка для пошукових роботів як слід сканувати цю сторінку

<meta http-equiv=»distribution» content=»?»> Вказівка для пошукових роботів відноситься чи дана сторінка до світових

<meta name=»robots» content=»?»> Вказівка для пошукових роботів як слід сканувати цю сторінку

<meta name=»author» content=»?»> Вказівка автора сторінки

<meta name=»keywords» content=»?»> Опис інформації, що міститься (для пошукових машин)

<meta http-eguiv=»content-type» content=»text/plain;churset=»?»>Вказівка браузеру в якому кодуванні слід підвантажувати сторінку (Window-1251, KOI8-R, KOI8-U, ISO-8859-5 , UTF-8, UTF-16 та ін.)

 

meta-tegi-na-stranice-poiskovoy-vidachi

 

 

 

 

 

 

 

 

<meta name=»description» content=»?»> Ключові слова сторінки (для пошукових машин)

<title></title> Поміщає назву документа у зміст програми перегляду сторінок

Атрибути тіла документа

<body bgcolor=»?»> Встановлює колір тла документа, використовуючи значення кольору у вигляді RRGGBB — приклад: FF0000
— червоний колір.

<body text=»?»> Встановлює колір тексту документа, використовуючи значення кольору у вигляді RRGGBB — приклад: 000000

— чорний колір.

<body link=»?»> Встановлює колір гіперпосилань, використовуючи значення кольору у вигляді RRGGBB — приклад: 00FF00 — зелений

колір.

<body vlink=»?»> Встановлює колір гіперпосилань, на яких ви вже побували, використовуючи значення кольору у вигляді RRGGBB – приклад: 333333 – сірий колір.

<body alink=»?»> Встановлює колір гіперпосилань при натисканні.

Теги форматування тексту

<pre></pre> Обрамляє попередньо відформатований текст.

<h1></h1> Створює найбільший заголовок

<h2></h2>, <h3>, </h3><h4></h4>, <h5>, </h5>Створює заголовки проміжних розмірів

<h6></h6>Створює найменший заголовок

<b></b>Створює жирний текст (нерекомендований)

<i></i>Створює похилий текст (нерекомендований)

<tt></tt>Створює текст — стиль друкарської машинки, що імітує. (нерекомендований)

<kbd></kbd>Створює текст — стиль друкарської машинки, що імітує. (рекомендований)

<var></var>Назва змінних відображається курсивом

<cite></cite>Виділення цитат курсивом

<address></address>Відображається курсивом у вигляді окремого абзацу

<em></em>Похилий текст (сприймається посковими роботами як виділення)

<strong></strong>Жирний текст (сприймається посковими роботами як особливо сильне виділення)

<font size=»?»></font> Встановлює розмір тексту від 1 до 7.

<font color="?"></font> Встановлює колір тексту, використовуючи значення кольору як RRGGBB.

Гіперпосилання

<a href=»URL»></a>Створює гіперпосилання на інші сайти.

<atarget=»?»></a>

Вказує у якому вікні відкривати гіперпосилання.

параметрыЗначение
_BlankЗагрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в новое пустое окно
_ParentЗагрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, которое содержит ссылку
_SelfЗагрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, игнорируя используемые фреймы
_TopЗагрузка содержимого страницы, заданной ссылкой, в окно, игнорируя использованные фреймы
При использовании фреймов и вложенных фреймов значением может выступать имя фрейма или вложенной сетки фреймов, приэтом страница откроется в указаной части окна.

<a href=»NAME»></a>  Створює гіперпосилання на іншу сторінку.

<a href=»mailto:EMAIL»></a> Створює гіперпосилання виклику поштової програми для написання листа за вказаною адресою.

<a href=»#name»></a> Створює гіперпосилання на позначку поточної сторінки.

<a name=»name»></a> Відзначає частину тексту як мітку для гіперпосилань на сторінці.<a href=»NAME#name»></a> Створює гіперпосилання на мітку іншої сторінки.

Форматування

<p></p>Створює новий параграф

<p align=»?»></p>Вирівнює параграф щодо однієї зі сторін документа, значення: left, right, justify або center

<nobr> Забороняє переклад рядка.

<wbr> Вказує де розбивати рядок для перенесення за потреби.

<br>Вставляє переклад рядка.

<blockquote></blockquote> Створює відступи з обох сторін тексту.

<dl></dl> Створює список визначень.

<dt> Визначає кожен із термінів списку

<dd> Описує кожне визначення

<ol></ol>Створює нумерований список

<li>Визначає кожен елемент списку та надає номер

<ul></ul>Створює ненумерований список

<li> Попереджає кожен елемент списку та додає кружок або квадратик.

<div align=»?»></div>Важливий тег, який використовується для форматування великих блоків тексту HTML документа, також використовується в таблицях стилів

Графічні елементи

<img src=»name»>Додає зображення до HTML документа

<img src=»name» align=»?»>Вирівнює зображення до однієї зі сторін документа, приймає значення: left, right, center; bottom, top, middle

<img src=»name» border=»?»>Встановлює товщину рамки навколо зображення

<img src=»name» vspase=»?»>Встановлює поля зверху та знизу

<img src=»name» hspase=»?»>Встановлює поля збоків

<img src=»name» alt=»?»>Підказка під час наведення на імідж

<hr>Додає HTML документ горизонтальну лінію.

<hr size=»?»>Встановлює висоту (товщину) лінії

<hr width=»?»>Встановлює ширину лінії, можна вказати ширину в пікселах або відсотках.

<hr noshade>Створює лінію без тіні.

<hr color=»?»>Встановлює певний колір лінії. Значення RRGGBB.

Таблиці

<table></table>Створює таблицю.

<tr></tr>Визначає рядок у таблиці.

<td></td>Визначає окрему комірку в таблиці.

<th></th>Визначає заголовок таблиці (нормальний осередок з відцентрованим жирним текстом)<caption></caption>Визначає підпис таблиці

Атрибути таблиці

<table border=»#»>Встановлює товщину рамки таблиці.

<table cellspacing=»#»>Встановлює відстань між осередками таблиці.

<table cellpadding=»#»>Встановлює відстань між вмістом осередку та її рамкою.<table width=»#»>Встановлює ширину таблиці в пікселах або відсотках від ширини документа.

<table height=»#»>Встановлює висоту таблиці в пікселах або відсотках від висоти документа.

<tr align=»?»> або <td align=»?»>Встановлює вирівнювання осередків у таблиці, приймає значення: left, center, або right.

<tr valign=»?»> або <td valign=»?»>Встановлює вертикальне вирівнювання для осередків таблиці, приймає значення : top, middle, або bottom.

<td colspan=»#»>Вказує кількість стовпців, яке об’єднане в одному осередку. (за замовчуванням=1)

<td rowspan=»#»>Вказує кількість рядків, яка об’єднана в одному осередку. (за умовчанням=1)

<td nowrap>Не дозволяє програмі перегляду робити переклад рядка в комірці таблиці.

<td width=»#»>Встановлює ширину комірки в пікселах або відсотках від ширини таблиці (комірки одного стовпця не можуть мати різну ширину).

<td height=»#»>Встановлює висоту комірки в пікселах або відсотках від висоти таблиці (комірки одного рядка не можуть мати різну висоту).

<rows=»value,value»>Визначає рядки в таблиці фреймів, висота яких визначена кількістю пікселів або у відсотковому співвідношенні до висоти таблиці кадрів.

<frameset cols=»value,value»>Визначає стовпці в таблиці кадрів, ширина яких визначена кіл -вом пікселів або у відсотковому співвідношенні до ширини таблиці фреймів.

src=»URL»>Визначає який із HT ML документів буде показаний у кадрі.

<frame name=»name»>Вказує Ім’я кадру або області, що дозволяє перенаправляти інформацію в цей кадр або область з інших кадрів.

<frame marginwidth=»#»>Визначає величину відступів по лівому та правому краям всередину кадру; повинно бути одно або більше 1. Визначає величину відступів по верхньому і нижньому краях в середину кадру; повинно бути одно або більше 1.

<frame scrolling=VALUE>Вказує, чи буде виводиться лінійка прокручування у кадрі; значення значення може бути «yes,» «no,» або «auto». Стандартне значення для звичайних документів — auto.

<frame noresize>Перешкоджає зміні розмірів кадру користувачем.Іфрейм та його атрибути<iframe>

</iframe>Створює контейнер, який може містити будь-які елементи. Інші елементи обтікають цей контейнер.

<iframe src=»URL»>Визначає який з HTML документів буде показано в іфреймі.

<iframe name=»name»>/font>Вказує Ім’я іфрейму, що дозволяє перенаправляти інформацію в цей іфрейм. з зовні від іфрейму Визначає величину відступів по лівому і правому краях в середину іфрейму; повинно бути одно або більше 1. Визначає величину відступів по верхньому і нижньому краях у середину іфрейму; повинно бути одно або більше 1.

<iframe scrolling=VALUE>Вказує, чи буде виводиться лінійка прокручування в іфреймі; значення значення може бути «yes,» «no,» або «auto». Значення за промовчанням для звичайних документів — auto.

<iframe width=»#»>Визначає ширину іфрейму

<iframe height=»#»>Визначає висоту іфрейму;

<iframe title=»?»>Текст підказки

Форми <form>

</form> Створює форми

<select multiple name=»NAME» size=»?»>

</select>Створює меню, що скролюється. Size встановлює кількість пунктів меню, яке буде показано на екрані, інші будуть доступні при використанні прокручування.<option>Вказує кожен окремий елемент меню<select name=»NAME»>

</select>Створює спадне меню

<option> Вказує кожен елемент меню <textarea name=»NAME» cols=40 rows=8>

</textarea>Створює вікно для введення тексту. Columns вказує ширину вікна; rows вказує його висоту.

<input type=»checkbox» name=»NAME»>Створює checkbox. «foo» size=20>Створює рядок для введення тексту. Параметром Size вказується довжина в символах. Створює кнопку «Надіслати» — для цього використовується зображення

<input type=»reset»>Створює кнопку «Очистити»

Наш Телеграм каналОсновні теги HTML

Останні відео